Daffodil

PENYPARC

ger Aberteifi : near Cardigan

Ceredigion

Os oes gennych chi luniau, hen neu modern, o'r pentref danfonwch nhw i fewn.

 

If you have photos, old or new, of the village, then send them in.

Lluniau : Photos

 

Gallwch glicio ar unrhyw un o'r lluniau i weld fersiwn yn fwy ohono.

You can click on any photo to see a larger version of ti.

 

Capel Penyparc Chapel
© Gwyneth

Capel y Bedyddwyr Penyparc
ynghyd a'r festri (2007)

Penyparc Baptist Chapel
together with the vestry (2007)

Vestry and Chapel

Capel y Bedyddwyr Penyparc
ynghyd a'r festri (1954)

Penyparc Baptist Chapel
together with the vestry (1954)

Hen Festri : Old Vestri

Hen festri Capel y Bedyddwyr

Penyparc gyda'r festri

newydd bron a gorffen(1954)

The old vestry at Penyparc

Baptist Chapel together with

the new vestry nearly

completed (1954)

Capel y Bedyddwyr Penyparc : Penyparc Baptist Chapel

Capel y Bedyddwyr Penyparc

cyn y newydiadau i'r adeulad

ac ychwanegu'r festri newydd (1924?)

Penyparc Baptist Chapel

before changes were made

and the addition of the new vestry (1924?)

 

Daffodil